To nejlepší pro Váš les...

O nás

Kdo jsme

Firma Vysočinská lesní s.r.o. vznikla transformací sdružení fyzických osob Kopečný a Kučera v roce 2007. Oba představitelé pocházeli z lesnických rodin, proto veškeré práce a úkony spojené s lesnictvím, jsou jen pokračováním vštípených zkušeností a postupů při výchově lesa, jeho ochraně a využití jeho produkčních funkcí.

Nehýříme vznostnými hesly a tunami reklamních materiálů, energii věnujeme především samotné práci kolem lesů. Samozřejmě zapracováváme do našeho systému moderní poznatky v lesnictví, ale vždy s velkou mírou zodpovědnosti a zdravého rozumu, neboť na lese se chyby mohou projevit až za dlouhá desetiletí, s minimální možností nápravy.

Kde se pohybujeme

Obhospodařujeme své vlastní lesní majetky, potom majetky obcí a měst a také samozřejmě drobných vlastníků. Začínáme u Chocně, přes Hradec Králové, dále směrem na jih oblast Litomyšle, Kunštátsko, stěžejní oblastí je region Hlinecka, dále potom Nové Město na Moravě, Žďársko a Jižní hranice je Pelhřimovsko.

Co umíme

Firma má licenci Odborného lesního hospodáře, certifikát CoC, licenci na nakládání se sadebním materiálem, licenci na nakládání s chemickými prostředky II.stupně. Dále provádíme výsadbu s dodáním sadebního materiálu, stavbu oplocenek, ochranu kultur, výchovné zásahy ve všech věkových kategoriích lesa, těžbu dřeva včetně výkupu dřevní hmoty, zajišťujeme dotace v lesnictví.

Kontaktujte nás

Vysočinská lesní s.r.o.

Školská 694/32, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

IČO: 27648486

DIČ: CZ27648486

Kancelář: Brněnská 30, Žďár nad Sázavou, 591 01

info@vysocinskalesni.cz

Josef Kopečný ml.

+420 737 064 649

 

JUDr. Adéla Drdlová

+420 737 517 811

Michal Vašek

+420 605 362 049

Marek Holcman

+420 733 562 311

29. 8. 2021 zemřel společník a spoluzakladatel společnosti Ing. Pavel Kučera

Čest jeho památce.