Zalesňování lesních a nelesních pozemků

Výchovné, pěstební a těžební zásahy

Odborná správa lesa, např. dotace LHE a další

Prodej chemických prostředků

používaných v lesním hospodářství (Morsuvin® a další..)

Těžbu,výkup a prodej dřevní hmoty, řeziva

Vysočinská lesní s.r.o.

Provádíme zalesnění lesních a nelesních pozemků, výchovné pěstební a težební zásahy. Ročně zalesňujeme cca 12ha ploch uznaným sadebním materiálem. Naší firmou ročně projde okolo 300 tis. ks sazenic. Provádíme ochranu mladých lesních porostů na 60ha kultur.

Zajišťujeme prodej veškerých chemických prostředků používaných používaných v lesním hospodářství. Tyto práce máme nasmlouvány s drobnými vlastníky lesa, obecními i městskými lesy. Pro většinu těchto vlastníků zajišťujeme odbornou správu lesa a výkony s tímto spojené, jako např. dotace, LHE a další. Dále zajišťujeme nákup a prodej lesních a zemědělských pozemků.

Ročně vytěžíme u majitelů soukromých lesů 25 000 m3 dřevní hmoty a dalších cca 25 000m3 vykoupíme. Vytěženou dřevní hmotu navážíme na manipulační sklad v Hodiškově, v Hlinsku v Čechách, kde je dříví manipulováno. K těžbě využíváme moderní harvestorovou techniku.

 

Vysočinská lesní s.r.o.

Školská 694/32, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČ: 27648486

DIČ: CZ27648486

Spisová značka: C 121436 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Ing. Josef Kopečný 603 237 560

Ing. Pavel Kučera 604 233 705

vysocinska.lesni@seznam.cz

Stránky vytvořil WingWeb.cz 2014